Informace pro pacientky

Vzhledem k epidemii koronaviru žádám pacientky o

  • používání respirátorů (roušek)
  • dodržení času objednání
  • vstupování do objektu bez doprovodu
  • pokud máte příznaky onemocnění COVID 19, pak toto hlašte v telefonickém hovoru přímo lékaři

 

Při nedodržení výše uvedeného nemusíte být v ordinaci ošetřena

  • Objednáváme na čas abyste se v čekárně nepotkávaly
  • Dodržujeme hygienická opatření - používáme ochranné pomůcky, desinfikujeme, máme čističku vzduchu

 

Nouzový stav můžete využít ke splnění pravidelné roční gynekologické prohlídky