Vlastimil Malík

Gynekolog

Po ukončení studií na Karlově univerzitě (obor Všeobecné lékařství) jsem nastoupil jako gynekolog-porodník do nemocnice v Českých Budějovicích. Po pěti letech jsem úspěšně složil atestační zkoušku a začal navíc vypomáhat v rámci pohotovostních služeb v nemocnici v Jindřichově Hradci a v nemocnici ve Strakonicích. Následně jsem se vrátil do Vimperka (mého rodného města), kde jsem převzal gynekologicko-porodnickou ambulanci od MUDr. Jana Bočana. S nemocničním prostředím stále udržuji kontakt - v nemocnici ve Strakonicích každý čtvrtek operuji a ve službách působím jako porodník.

Ilona Malíková

Fyzioterapeutka

Svůj vysněný obor fyzioterapie jsem studovala na SZŠ a VOŠ v Českých Budějovicích. Další zkušenosti jsem nasbírala studiem specializačních kurzů a zakončila atestací v oboru: Diplomovaný fyzioterapeut. Pracovala jsem převážně v českobudějovické nemocnici na rehabilitačním oddělení v ambulanci Myoskeletární medicíny. Zde jsem pracovala jak s dospělými, tak dětskými pacienty i sportovci. Mou specializací bylo cvičení Vojtovou reflexní lokomocí, cvičení skolióz, vadných držení těla, stavy po operacích páteře a poúrazové stavy. Dále jsem pracovala v dětském stacionáři Bazalka pro těžce tělesně i mentálně postižené děti. Externě jsem pracovala ve Vojtově centru u MUDr. Jaroslavy Kolářové v Českých Budějovicích. Mám bohaté zkušenosti s rehabilitací u dětí s těžkou mozkovou obrnou, centrálními i periferními parézami. V poslední době jsem si rozšířila své obzory specializací v gynekologicko - porodnické oblasti, kde se zabývám problematikou inkontinence, rehabilitační péčí u těhotných a po porodu, funkčními poruchami neplodnosti a problematikou nespecifických bolestí pánve.

Běla Hraňová

Sestřička

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu (obor dětská sestra) v Českých Budějovicích. Má pracovní kariéra odstartovala na porodnici ve strakonické nemocnici. Poté jsem působila v Oblastní charitě Vimperk a také v lékárně ve Strakonicích. Následně jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - ukončeno bakalářem ošetřovatelství. Nyní pracuji zde v soukromé gynekologicko-porodnické ambulanci ve Vimperku a také na gynekologickém oddělení v nemocnici ve Strakonicích. Moc se na Vás těším!